Masz
pytania?

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług i zakupów w sklepie internetowym poprzez Serwis www.mikron.com.pl.

1. DEFINICJE

1. Serwis: strona internetowa dostępna pod adresem www.mikron.com.pl.
2. Administrator danych osobowych: Firma Handlowo - Usługowa "Mikron" Karolina Borys z siedzibą pod adresem ul. Spółdzielcza 10, 37-500 Jarosław, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 7922174002, REGON 180941036.
3. Kontakt z administratorem danych: listownie pod adresem "Mikron" z siedzibą ul. Spółdzielcza 10, 37-500 Jarosław oraz poprzez e-mail bok@mikron.com.pl.
4. Cookies: dane tekstowe przechowywane w formie plików na urządzeniach Użytkowników.
5. Użytkownik: osoba fizyczna, wobec której świadczone są usługi Administratora za pośrednictwem Serwisu.
6. Urządzenie: urządzenie elektroniczne z oprogramowaniem, które zezwala Użytkownikowi na dostęp i korzystanie
z Serwisu.
7. Serwis zewnętrzny: serwis internetowy należący do usługodawców, usługobiorców, bądź partnerów Administratora.

2. BEZPIECZEŃSTWO

1. Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookies nie pobierają danych osobowych, ani poufnych informacji dostępnych na Urządzeniach Użytkowników. Nie ma możliwości przeniesienia na Urządzenie Użytkownika wirusów, złośliwego oprogramowania oraz innych zagrożeń elektronicznych.
2. Pliki Cookies Wewnętrzne stosowane przez Administratora Serwisu są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 i z dnia 10 maja 2018 jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację.
5. Za Pliki Cookies Zewnętrzne pochodzące z Serwisów Zewnętrznych Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
6. Firma świadczy usługi sprzedaży asortymentu prezentowanego na stronie za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną i posiada możliwość przechowywania i wglądu do danych zapisywanych na Urządzeniach Użytkowników.

3. WYMAGANIA SERWISU

1. Użytkownik, który ograniczy zapis oraz dostęp do Plików Cookies na swoim Urządzeniu może spowodować, że niektóre funkcje Serwisu nie będą działały poprawnie.
2. Za nieprawidłowe działanie poszczególnych funkcji Serwisu spowodowane ograniczeniem dostępu i zapisu do Plików Cookies Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

4. SERWISY ZEWNĘTRZNE

Pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika mogą przechowywać poniższe Serwisy Zewnętrzne, z którymi współpracuje Administrator:
1. Google Ads.
2. Google Analytics.
3. Google AdWords.

5. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności bez informowania o nich Użytkowników.
2. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na powyższej stronie.
3. Zmiany w Polityce Prywatności obowiązują od dnia ich publikacji.

6. POLITYKA COOKIES

Informacje o korzystaniu z Plików Cookies:
1. Cookies — oznaczają dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na Urządzeniach, za których pośrednictwem Użytkownik korzysta z Serwisu części do maszyn.
2. Cookies Wewnętrzne — Pliki Cookies zamieszczane i odczytywane przez system Serwisu na Urządzeniach Użytkowników.
3. Cookies Zewnętrzne — Pliki Cookies zamieszczane i odczytywane przez systemy Serwisów Zewnętrznych na Urządzeniach Użytkowników.
4. Cookies Trwałe — Pliki Cookies zamieszczane i odczytywane przez system Serwisu lub systemy Serwisów Zewnętrznych na Urządzeniach Użytkowników do momentu, gdy zostaną usunięte w sposób ręczny. Trwałe Cookies nie są usuwane automatycznie wraz z zakończeniem sesji przeglądania, o ile Użytkownik nie dokonał konfiguracji swojego Urządzenia, wymuszając usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji przeglądania.
5. Cookies Seryjne — Pliki Cookies zamieszczane i odczytywane przez system Serwisu lub systemy Serwisów Zewnętrznych na Urządzeniach Użytkowników w trakcie jednej sesji przeglądania. Po zakończeniu sesji przeglądania Cookies Seryjne są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

7. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA ORAZ UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym momencie dokonać zmiany w ustawieniach dotyczących dostępu do danych Plików Cookies, oraz ich zapisywania czy usuwania.
2. Użytkownik ma możliwość skasowania zapisywanych do tej pory Plików Cookies ze swojego Urządzenia.

8.CELE, DO KTÓRYCH SERWIS WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

1. Usprawnienie dostępu do Serwisu — w Plikach Cookies Administrator może przechowywać dane dotyczące preferencji oraz ustawień Serwisu dla indywidualnych Użytkowników. Jakość realizowanych usług przez Serwis może być wyższa, a Użytkownik może korzystać z Serwisu części do maszyn łatwiej, sprawniej i szybciej.
2. Statystyki — Administrator oraz Serwisy Zewnętrzne mogą korzystać z Plików Cookies, przetwarzając dane statystyczne, które pozwolą monitorować wskaźnik odwiedzin, rodzaj Urządzeń, z jakich korzystają Użytkownicy oraz ich zachowanie. Dane statystyczne umożliwiają Administratorowi analizowanie i ulepszanie działania Serwisu.
3. Reklamy i Marketing — Administrator Serwisu i Serwisy Zewnętrzne mogą korzystać z Plików Cookies w celach marketingowych oraz w przypadku dostosowywania reklam do preferencji Użytkowników.