Masz
pytania?

Regulamin

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Warunki używania Serwisu

4. Warunki oraz zasady rejestracji

5. Zakupy, reklamacje i zwroty

6. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

7. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi
i przetwarza niektóre dane o Usługobiorcach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy
w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w zakładce "Polityka prywatności".

W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy.

8. Prawa autorskie

9. Zmiany Regulaminu

10. Postanowienia końcowe