Masz
pytania?

Regulamin

1. Administratorem danych przetwarzanych przez sklep zajmujący się sprzedażą części do maszyn www.mikron.com.pl jest Sprzedawca. Dane osobowe są przekazywane przez Klientów w sposób dobrowolny podczas procesu rejestracji, w ramkach świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w innych okolicznościach, które są przewidziane w Regulaminie.

2. Sprzedawca części do maszyn zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie upoważnienia do tej czynności w celu prawidłowej realizacji zamówień lub świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w innych celach określonych w Regulaminie.

3. Sprzedawca zgłasza przekazany mu zbiór danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe podawane są przed klienta dobrowolnie. Sprzedawca zastrzega, że niepodanie danych osobowych w procesie rejestracji uniemożliwia założenie konta oraz składanie i realizację zamówień, także w sytuacji składania zamówień bez logowania.

5. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych przekazanych sprzedawcy części do maszyn, a także ich zmiany w dowolnym momencie.

6. Sprzedawca może usunąć dane osobowe z prowadzonego zbioru. Taka sytuacja może nastąpić zwłaszcza w przypadku, gdy Klient zdecyduje się na usunięcie konta. Sprzedawca części do maszyn zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych jeżeli należności wobec niego nie zostały uregulowane przez Klienta. Odmowa usunięcia danych może również nastąpić, gdy Klient naruszył przepisy prawa, a jego dane osobowe są niezbędne w celu wyjaśnienia okoliczności wykroczenia i ustalenia rodzaju odpowiedzialności.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych znajdujących się w jego posiadaniu. Zapewnia stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do danych, bądź ich bezprawnym wykorzystywaniem.

8. Sprzedawca nie posiada prawa do sprzedawania, przekazywania, ani udostępniania zgromadzonych danych osobowych Klientów. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Klient wyrazi takie życzenie lub wyraźną zgodę. Udostępnienie danych osobowych może odbyć się wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, bądź na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innych uprawnionych organów.

9. Za dobrowolną zgodą Klienta jego dane osobowe mogą zostać przekazane przez sprzedawcę firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży. Sytuacja ta dotyczy Klientów, którzy jako metodę płatności wybrali system PayU.

10. Sprzedawca posiada prawo ujawniania ogólnych zestawień statystycznych odnośnie Klientów firmom i serwisom internetowym, z którymi sklep internetowy z częściami do maszyn realizuje współpracę. Zestawienia te dotyczą głównie statystyk wyświetleń i nie zawierają danych osobowych Klientów.

11. Sprzedawca wykorzystuje mechanizm plików Cookies, które są zapisywane przez serwer Sprzedawcy na urządzeniu Klienta podczas korzystania przez niego ze sklepu internetowego.

12. Pliki Cookies stosowane są wyłącznie w celu poprawienia działania Sklepu na urządzeniach Klientów. Mechanizm plików nie ma negatywnego wpływu na urządzenie Klienta i nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach, ani w zainstalowanych na nich oprogramowaniach. Pliki Cookies nie są stosowane w celach identyfikacji Klientów.

13. Głównym zadaniem mechanizmu plików Cookies jest:
- zapamiętywanie informacji o urządzeniach Klientów,
- weryfikowanie i rozwijanie oferty,
- tworzenie zestawień statystycznych.

14. Mechanizm plików Cookies można wyłączyć w przeglądarce internetowej na urządzeniu Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie, że wyłączenie lub ograniczenie działalności plików Cookies może doprowadzić do znacznego utrudnienia w funkcjonowaniu strony, lub braku możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu z częściami do maszyn.